سامانه ثبت نام مجموعه مدارس موسسه شهید مدنی همدان


جهت ثبت نام در مدارس ابتدا مدرسه مورد نظر را انتخاب نمایید
تمامی دانش آموزان باید در این سامانه ثبت نام نمایندانتخاب مدرسه

موسسه شهید محراب آیت الله مدنی (ره)